Witamy

http://www.muskauer-faltenbogen.de/level9_cms/images_user/2015/Inne/Kamienie3.png http://www.muskauer-faltenbogen.de/level9_cms/images_user/2015/Inne/4.png http://www.muskauer-faltenbogen.de/level9_cms/images_user/2015/Inne/1.png http://www.muskauer-faltenbogen.de/level9_cms/images_user/2015/Inne/2.png http://www.muskauer-faltenbogen.de/level9_cms/images_user/2015/Inne/3.png http://www.muskauer-faltenbogen.de/level9_cms/images_user/Logos/ERL.png http://www.muskauer-faltenbogen.de/level9_cms/images_user/Logos/Loga-Interreg.png http://www.muskauer-faltenbogen.de/level9_cms/images_user/Logos/Loga-Netzwerkprojekt.png http://www.muskauer-faltenbogen.de/level9_cms/images_user/Logos/Text-fr-Netzwerk.png

w Narodowym, Europejskim i Światowym Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa!

Zapraszamy serdecznie do zagłębienia się w świat geologii, do zapoznania się z historią i teraźniejszością wyjątkowego krajobrazu kulturowego Narodowego, Europejskiego i Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa. Bądźcie z nami na tropach historii Ziemi!Kolejne spotkanie z uczniami za nami!

Tym razem odwiedziliśmy uczniów w Szkole Podstawowej w Trzebielu.Temat zlodowaceń był już im nieco znany, jednak dzięki zajęciom mogli poprzez prosty eksperyment lepiej wyobrazić sobie jak powstała Łuk Mużakowa – morena spiętrzona, będąca wizytówką naszego regionu.

Na terenie dzisiejszego Światowego Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen/ Łuk Mużakowa istniało wiele kopalń węgla brunatnego, którego powstanie i wydobycie również związane jest z epoką lodowcową. Pod mikroskopem uczniowie mogli nieco bliżej przyjrzeć się temu cennemu surowcowi, dzięki któremu obszar Łużyc stanowił niegdyś zagłębie węglowe.

Czekamy na nowe pomysły! Drugie publiczne warsztaty w ramach procesu tworzenia masterplanu.

Wszystkich, którzy chcieliby zaproponować swoje pomysły, uwagi, inicjatywy oraz projekty dla rozwoju Geoparku UNESCO zapraszamy na drugie otwarte warsztaty, które odbędą się 22 września 2017, o godz. 13.00 w sali biblioteki w Weißwasser/O.L., Straße des Friedens 14. Zaprezentowane będą pierwsze rezultaty dyskusji ze spotkania wprowadzającego, oraz z pierwszych warsztatów, które odbyły się dn.08.09.2017 w Łęknicy.

Zaproszenie kierujemy szczególnie do polskich i niemieckich mieszkańców regionu, do stowarzyszeń, instytucji, związków itp. Bedzie nam miło Państwa powitać!

info@muskauer-faltenbogen.de
+ 49 35600 3687-12 / -13 (polskojęzyczna osoba kontaktowa)

Zaproszenie do udziału w warsztatach dot. tworzenia wspólnej strategii dla Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa

W ramach kontynuacji procesu tworzenia „Wspólnej strategii Geoparku UNESCO Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa do roku 2028”, dn. 08. września 2017, w piątek, o godz. 13.00 odbędą się pierwsze warsztaty z udziałem wszystkich zainteresowanych. Łęknicki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji otwiera swoje podwoje i zaprasza do uczestnictwa.

Biuro inżynierskie GEOmontan Freiberg swoim referatem wprowadzającym zaprezentuje rezultaty pierwszego spotkania beneficjentów projektu oraz biura. Na bazie tego wprowadzenia przewidziane są dwie godziny dla uczestników w celu zaprezentowania, z podziałem na tematy, propozycji projektowych, wizji oraz prezentacji. Na miejscu do dyspozycji będą pracownicy biura Geoparku UNESCO, którzy także wesprą komunikację na poziomie lokalnym.

Uroczyste przekazanie aktu nadania tytułu UNESCO!

28 maja w Nowym Zamku na terenie Parku Mużakowskiego w Bad Muskau odbyło się uroczyste przekazanie aktu nadania tytułu UNESCO dla transgranicznego Geoparku Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa. Wręczenie aktów nadania tytułu UNESCO miało miejsce z udziałem przedstawicieli niemieckich i polskich komitetów ds. UNESCO, w obecności Pani Marszałek Województwa Lubuskiego, Elżbiety Polak, saksońskiego Ministra Środowiska i Rolnictwa, Thomasa Schmidta oraz Ministra Rozwoju Terytorialnego, Środowiska i Rolnictwa Brandenburgii, Jörga Vogelsängera, burmistrza Łęknicy, Piotra Kuliniaka, a także licznych przedstawicieli instytucji i władz regionalnych.

Więcej informacji tutaj!. 

Kalendarz imprez 2017!

Kalendarz imprez 2017 Geoparku Łuk Mużakowa można już otrzymać w biurze Geoparku w Döbern, Muskauer Straße 14. Liczne imprezy po niemieckiej i polskiej stronie na terenie Geoparku i nie tylko zapraszają lokalnych mieszkańców i odwiedzających do poznania i odkrycia naszego regionu.

Niemiecko-polski Kalendarz Imprez 2017 będzie można otrzymać w licznych punktach informacji turystycznej regionu, w urzędach gmin oraz innych instytucjach turystycznych.

Kalendarz imprez można też ściągnąć TUTAJ!


http://ec.europa.eu/regional_policy/index_pl.cfm

 

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandeburgia 2007-2013