O nas

Pierwsze zamysły aby zaktywizować polodowcowy twór Łuku Mużakowa turystycznie sięgają lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Od tamtego czasu poszukiwano stosownych możliwości mogących wzmocnić regionalną tożsamość oraz zagwarantować rozwój regionu na przyszłe lata. Pierwsze komunalno – polityczne rozmowy i decyzje zarówno po stronie niemieckiej, jak i polskiej są datowane na rok 1998. Promocyjne działania rozpoczęły się w 1999 roku przy pomocy publikacji, konferencji, wycieczek po terenie Łuku Mużakowa aby zaprezentować zainteresowanym osobom, geologom, biologom itp. jedyny w swoim rodzaju krajobraz kulturowy.

Konkretne planowanie i prace przygotowawcze nad projektem Geoparku rozpoczęły się wraz z jego zatwierdzeniem jako projekt Międzynarodowej Wystawy Budownictwa (niem. IBA) „Kraina Księcia Pücklera”. Od tego momentu prace promocyjne mogły być prowadzone na szerszą skalę i powstała możliwość finansowania ekspertyz naukowych. Uruchomiono ważne szczegółowe projekty, takie jak np. budowa kopii szkieletu mamuta z Klinge z okolic Forst, rozbudowa turystycznych ścieżek rowerowych na terenie Brandenburgii (Powiat Szprewa Nysa) oraz przygotowanie promocyjnych naukowych treści w postaci ulotek, broszur czy też tablic informacyjnych wzdłuż tras rowerowych. W 2004 roku milowym kamieniem było otwarcie Centrum Informacji w Jerischke oraz otwarcie 36 metrowej wieży widokowej nad jeziorem Felixsee. W tym samym roku założono Stowarzyszenie po stronie niemieckiej, natomiast w 2005 roku po stronie polskiej.

W 2006 roku nastąpiło uznanie Geoparku przez Fundację Alfred Wegener jako Narodowy Geotop oraz jego certyfikacja jako „Niemiecki Narodowy GeoPark”, co było ważnym krokiem do uznania go jako Europejskiego i Globalnego Geoparku.

Na X Konferencji Geoparków w Norwegii we wrześniu 2011 roku, niemiecko-polski Geopark „Łuk Mużakowa” został przyjęty do Europejskiej Sieci Geoparków. Tym samym został on szóstym Globalnym Geoparkiem na terenie Niemiec.

Pierwszego sierpnia 2012 roku Biuro Geoparku Łuk Mużakowa otworzyło swoje wrota w Döbern. Pracownicy biura angażują się w sprawy Geoparku, inicjują i realizują liczne projekty, wzmacniają obszar edukacji środowiskowej i towarzyszą gościom na terenie i poza terenem Geoparku przy pomocy działań marketingowych i oferty produktowej.