Rowerem przez Geopark

Dobrze rozbudowana sieć ponadregionalnych ścieżek rowerowych a także regionalne trasy tematyczne na terenie Łuku Mużakowa zachęcają gości i mieszkańców niemal przez cały rok do wycieczek.

Wzdłuż rzek można podążać ścieżkami rowerowymi **** Odra-Nysa (Neiße-Oder-Radweg) oraz ścieżką ****Sprewa (Spree-Radweg), podziwiając wspaniały krajobraz łąkowy. Geopark po stronie saksońsko-brandenburskiej przecinają takie trasy rowerowe jak *** Dolnołużycka trasa śladami górnictwa (***Niederlausitzer Bergbautour), ***ścieżka rowerowa śladami księcia Pücklera (Fürst-Pückler-Radweg) oraz *** Żabia ścieżka rowerowa (Froschradweg). Ścieżki rowerowe Łęknica – Żary oraz Trzebiel – Jasień poprowadzą Państwa przez polską część Geoparku.

Tematyczne trasy Geoparku w okolicach Döbern, poruszające takie tematy jak produkcja szkła, geologia, dawne górnictwo oraz morena czołowa z okolic Jerischke, przybliżą Państwu szczegółowo, przy pomocy licznych tablic informacyjnych, krajobraz Geoparku. Wzdłuż ścieżki rowerowej Hermannsdorfer Radweg w pobliżu Weißwasser, będziecie mieli Państwo okazję zobaczyć czynną kopalnię węgla brunatnego Nochten z niesamowitym krajobrazem technicznym. Otwarta w październiku geoturystyczna ścieżka „Dawna kopalnia Babina” oferuje Państwu widoki niesamowitego krajobrazu po dawnej kopalni z ciekawą fauną i florą.

Dalsze szczegółowe informacje i materiały (mapy) otrzymacie Państwo w biurze Geoparku (patrz zakładka Kontakt).

Link do mapy poglądowej: http://www.muskauer-faltenbogen.de/level9_cms/images/datei_icon.gifKarte - Radtouren.jpg (420 KB)

Trasa szlakiem dawnego górnictwa

... przybliża 130 letnią historię górnictwa na terenie Łuku Mużakowa. Wzdłuż trasy można poznać historię wydobycia, transportu i przetwórstwa węgla brunatnego. Izba Krajoznawcza z Groß Kölzig oferuje obszerną ilość informacji krajoznawczych. Poprzez nizinę Malxniederung możemy dotrzeć do wybiegu dla małp w Jocksdorf. W miejscowości Klein Kölzig znajduje się Dawna Cegielnia oraz odtworzona przez stowarzyszenie Ziegeleibahn e.V. kolejka wskotorowa. Obszar chronionej przyrody Luisensee leży wzdłuż trasy do Bohsdorf prowadzącej do sklepu pisarza Strittmatera. Z wieży widokowej w pobliżu jeziora Felixsee rozciąga się rozległy widok. Ciekawie udokumentowane jest dawne górnictwo w byłej kopalni „Conrad” na trasie pomiędzy miejscowościami Bohsdorf a Groß Kölzig. Interesujące jest także jezioro polodowcowe (relikt z czasów zlodowacenia) oraz mokradła w Groß Kölzig.

· Długość: 22 km · Przebieg w ok. 20% drogami · Dobre miejsca startu: Izba Krajoznawcza w Klein Kölzig oraz parking przy jeziorze Felixsee w Bohsdorf


Trasa geologiczna

... objaśnia związek dzisiejszych form krajobrazowych, tworzenia się gleby oraz złóż naturalnych z geologicznymi procesami i formacjami podłoża. Pokd węgla odsłonięty w pobliżu jeziora Felixsee otwiera wgląd we wnętrze rowu wietrzeniowego (giseru). Trasa przecina najdłuższy giser na terenie Łuku Mużakowa (Sowi wąwóz – Eulenschlucht) i prowadzi do wypełnionych wodą wyrobisk pokopalnianych w pobliżu Friedrichshein. Głaz Finkenstein (drugi co do wielkości głaz marzutowy na terenie Łuku Mużakowa) leży przy drodze do parku dworskiego w Reuthen. Pomiędzy miejscowościami Horlitza i Groß Duben zaskakują „kolorowe jeziora”: od ciemnego turkusu aż po rdzawoczerwono zabarwione wody w wyrobiskach pokopalnianych. Wraz z otwarciem w 1843 roku kopalni „Julius” w miejscowości Wolfshain, rozpoczęła się era górnictwa na terenie Łuku Mużakowa.

· Długość: 23 km
· Przebieg w ok. 10% drogami
· Dobre miejsca startu: jezioro Felixsee, parking przy parku w Reuthen oraz przy
  punkcie gastronomicznym „Radler Rast” w LieskauTrasa szlakiem szklarstwa

... jest podróżą przez historię produkcji wyrobów szklanych na terenie Łuku Mużakowa, bazującą na surowcach w postaci piasku szklarskiego, drewna i węgla brunatnego. W 766 roku zbudowano pierwszą hutę szkła, Waldglashütte Friedrichshein. Następne były huty w Jämlitz, Tschernitz i Döbern. Pojęcie „zawekować” pochodzi od słoików typu Weck z Friedrichshein. Dzisiaj świadectwa przemysłu szklarskiego, który odcisnął swoje piętno na tym regionie, przechowywane są w Izbie Krajoznawczej mieszczącej się w „Czerwonej szkole” („Rote Schule”) w Tschernitz i w najstarszym budynku w Döbern (dzisiaj biblioteka). Ciekawostką jest lekko pochylona wieża z muru pruskiego kościoła w Eichweg.

· Długość: 33 km
· Przebieg w ok. 10% drogami
· Dobre miejsce startu: parking dawnej huty szkła w DöbernTrasa wzdłuż moreny czołowej – Jerischker Endmoräne / trasa doliną Nysy

... łączy największy na terenie Brandenburgii jednorodny las na północ od Łuku Mużakowa z kuszącą doliną Nysy. Tarasowo wrzyna się tu Nysa w blisko na 30m głęboką dolinę. Pawilon informacyjny przy „zielonej szkole” („Schullandheim”) w Jerischke przy pomocy modeli, tablic ściennych, eksponatów informuje na temat powstania Łuku Mużakowa a także na temat fauny i flory. Góra Lissberg i na nowo zagospodarowana góra Weinberg są częścią moreny czołowej „Jerischker Endmoräne”. To szerokie na ok. 1km i wysokie na ok. 20m wzniesienie składa się z głazów narzutowych, otoczaków, żwirów i piasków. Spośród występujących na zboczu Nysy źródeł warstwowych, źródło „Grenzerquelle” w okolicach Pusack jest szczególnie wydajne. Podróż przez leśne zasoby lasów bukowych zachwyca o każdej porze roku. W gospodarstwie kozim „Zur Wolfsschlucht” można znaleźć coś dla podniebienia i dla ucha. Godnym polecenia jest również przyjazny dla turystyki rowerowej dziedziniec „Glockenhof” w Köbeln na trasie do Bad Muskau.

· Długość: 23 km
· Przebieg w ok. 30% bardzo mało ruchliwymi drogami
· Dobre miejsce startu: „Zielona szkoła” w JerischkeŚcieżka rowerowa „Hermansdorfer Radweg”

... prowadzi od obrzeży Weißwasser wzdłuż wschodniej granicy kopalni odkrywkowej aż po Park Głazów Narzutowych w Nochten. Miasto szklarzy Weißwasser w latach 1970-1980 było w światowej czołówce przemysłu szklarskiego. Muzeum szkła położone jest w pobliżu dworca. Miejsca postoju na ścieżkach rowerowych, punkty widokowe i miejsca odpoczynku opatrzone są informacjami dla zainteresowanych przyrodą i techniką. Jedyny na skalę europejską Park Głazów Narzutowych prezentuje w różnych obszarach ogrodniczych ponad 3000 elementów polodowcowego materiału skalnego. W „Małej Skandynawii”, niczym na przewymiarowanej mapie, można zobaczyć pochodzenie nordyckich skalnych pozostałości polodowcowych.

· Długość: 13 km
· Przebieg tylko drogami publicznymi
· Dobre miejsce startu: Schwerer Berg w Weißwasser, pawilon informacyjny Vatenfall
  Europe Mining & Generation